Praha,
19
Únor
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

BUDOUCNOST OBCHODNÍCH CENTER: DIVERZIFIKACE

CBRE: Změnou skladby nájemců si OC nebudou vzájemně tolik konkurovat

  • Všichni nemohou cílit na všechny – OC se musí specializovat a diverzifikovat
  • Větší prostor pro diverzifikaci v rámci větších měst
  • Diverzifikací si OC nebudou vzájemně konkurovat v návštěvnosti
  • Trend diverzifikace OC probíhá na vyspělém trhu
  • Diverzifikace poběží na trhu několik let
  • Budoucnost OC: jasná specializace a cílové skupiny

Společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, sleduje aktuální trendy na trhu obchodních center a maloobchodu a potvrzuje trend přicházející do tohoto segmentu ze západních zemí. Mají-li v budoucnu obchodní centra obstát, musí nutně diverzifikovat skladbu svých nájemců a nabídky sortimentu a jasně a srozumitelně ji komunikovat svým zákazníkům.

Boom obchodních center v České republice skončil. Nasycenost trhu dnes nevolá po vzniku dalších, ale po jasné tváři obchodních center. Ty si musí uvědomit, na jakou cílovou skupinu zákazníků se chtějí zaměřit a podle toho pro ně složit nabídku obchodů a služeb. Obchodní centra mají obvykle stejnou či velmi podobnou skladbu nájemců. Řešením je diverzifikace od konkurence a větší specializace či zaměření na potřeby konkrétní spádové oblasti.

Obchodní centra se budou muset specializovat a najít cestu, jak se odlišit od konkurence skladbou svých nájemců a nabídkou obchodů a služeb. Specializace bude vycházet z potřeb spádového a cílového zákazníka. Dnes, ale ani v budoucnu, již nebude možné, aby obchodní centra cílila na všechny. CBRE tedy do budoucna očekává větší diverzifikaci skladby nájemců v obchodních centrech, která potrvá několik let. Na konci tohoto období by ale měla mít obchodní centra své jasně vyprofilované postavení na trhu (positioning) a nabídku, která cíleně oslovuje zákazníky, na které se obchodní centrum rozhodlo specializovat.

Veronika Tebichová, Head of Retail Agency společnosti CBRE.
„V některých městech již pozorujeme, že se obchodní centra začínají jasně diverzifikovat, například se zaměřují na tzv. fashion zákazníka, který hledá širokou nabídku módy a designových produktů i za vyšší ceny. Takovým příkladem může být Centrum Chodov. Další příkladem je Palladium, které se jasně zaměřuje mimo jiné i na silnou zahraniční klientelu. Vyspělost trhu, kterou se vyznačuje i ten český, volá po profilaci, jasné odlišnosti a vycházení vstříc zákazníkům.“
Veronika Tebichová, Head of Retail Agency společnosti CBRE.

Více cílových skupin a jasná specializace

Obchodní centra musí jasně definovat skupiny cílových zákazníků. Dnes již není možné, aby se zaměřovali pouze na jednu skupinu, například pouze na rodiny s dětmi. Cílová skupina musí být širší a musí zasahovat množinu zákazníků, jejichž charakteristiky jsou v rámci definovaných cílových skupin podobné. Ve městech, kde je velká konkurence obchodních center, by se nad diverzifikací měla zamyslet především starší centra na trhu, která jsou většinou pod větším konkurenčním tlakem.