Praha,
28
Květen
2015
|
12:01
Europe/Amsterdam

CBRE Zasedačka roku – získejte ocenění pro svou kancelář

Zapojte se do diskuze o kancelářském prostředí v České republice

Soutěž CBRE Zasedačka roku, která má za cíl odhalit inspirativní kancelářské prostory a otevřít diskuzi nad tématem pracovního prostředí v České republice, odstartovala svůj druhý ročník. Lidé tráví ve firmě většinu svého času. Ale jak vlastně žije zrovna jejich firma? Jaký vliv může mít pracovní prostředí na úspěšnost firmy? Na tyto a další otázky pomůže odpovědět právě soutěž CBRE Zasedačka roku. Také skladba partnerů není náhodná a spojují je společné cíle a diskuze nad otázkou pracovního prostředí. Někteří z nich se již sami inspirovali inovativními kancelářskými koncepty.

Společnost CBRE předělala v roce 2013 své kanceláře v pražském Palladiu.

Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE
„Chtěli jsme podpořit především komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci. Nejdříve byli zaměstnanci k novému konceptu zdrženliví. Představa, že nebudou mít vlastní pracovní místo, je moc nelákala. Po více než roce náš průzkum ukázal, že 98 % zaměstnanců hodnotí kanceláře jako příjemné místo pro práci. První ročník CBRE Zasedačky roku mě překvapil, kolik firem již v České republice přemýšlí podobně a zakládá si na svém pracovním prostředí. Těším se, čím překvapí letošní ročník.“
Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE

Společnost Skanska vidí přínos zejména ve spojení sil jednotlivých partnerů a vytváření takového prostředí, kam lidé chodí rádi.

Marie Passburg, generální ředitelka společnosti Skanska Property Czech Republic
"Letošní ročník Zasedačky roku jsme se rozhodli podpořit z pozice generálního partnera, protože věříme, že soutěž, jako je tato, dokáže trh skutečně obohatit. Naše snaha se odráží i v kategorii, které jsme dali vzniknout - Kanceláře pro budoucí výzvy - kde chceme ocenit společnosti, které při vytváření pracovního prostředí berou v úvahu budoucnost svou i svých zaměstnanců. Má účast v porotě, doufejme, dopomůže k tomu, aby tato snaha měla smysl."
Marie Passburg, generální ředitelka společnosti Skanska Property Czech Republic

Nové kancelářské koncepty by nemohly vzniknout bez nových technologií.

Ivo Němeček, Regional Sales Manager, Commercial Sales and Channel Partners společnosti CISCO
“Projektu CBRE Zasedačka roku jsme se zúčastnili v jeho loňském premiérovém ročníku. Ten potvrdil, že inovace pracovního prostředí s cílem zlepšit pracovní podmínky a spolupráci mezi kolegy je úzce spjata s využitím moderních komunikačních technologií, které naše společnost vyvíjí a nabízí. Nový ročník přináší zajímavější mediální platformu a věřím, že i díky ní významně naroste i počet uchazečů soutěže.”
Ivo Němeček, Regional Sales Manager, Commercial Sales and Channel Partners společnosti CISCO
Boris Zupančič, ‎Marketing Manager CZ, HU, SK ze společnosti Philips
“Věříme, že každý zaměstnanec chce pracovat v prostředí, do kterého se rád každé ráno vrací. Proč tedy nevytvořit takové kanceláře, které podpoří kreativitu, pozitivní přístup a tím i kvalitu práce zaměstnanců. Soutěž CBRE Zasedačka roku všechna tato kritéria podporuje.”
Boris Zupančič, ‎Marketing Manager CZ, HU, SK ze společnosti Philips
Veronika Kollarovits, Workplace Consultant Growth Markets společnosti Steelcase
Přinášíme lidský pohled na business, tím, že studujeme, jak lidé pracují, kdekoliv se jejich práce odehrává. Tyto poznatky napomáhají organizacím vytvářet pracovní prostředí, které naplňuje očekávání jejich zaměstnanců a pomáhá jim dosahovat vyšší produktivity. Soutěž CBRE Zasedačka Roku zdůrazňuje, jak důležité je pro organizace využití pracovního prostoru k motivaci a aktivnímu zapojení pracovníků a upevňování firemní kultury."
Veronika Kollarovits, Workplace Consultant Growth Markets společnosti Steelcase
Daniela Hylmarová, HR byznys partner ve společnosti Vodafone
„Pracovní prostředí je velmi důležité pro motivaci a pracovní pohodu. Zasedačky a kanceláře proto hrají důležitou roli v tom, jak se zaměstnancům ve firmě pracuje. Nezapomínejme však na to, že i když má firma nádherné prostory je dobré lidem nabízet i flexibilní pracovní dobu a práci z domova či z kavárny, aby měl každý možnost být minimálně část týdne tam, kde se mu daný úkol dělá nejlépe. Rozmanitost prostředí podporuje inspiraci.“
Daniela Hylmarová, HR byznys partner ve společnosti Vodafone

Česká rada pro šetrné budovy je odborným garantem kategorie Zdravá kancelář.

Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy
„Více než sto administrativních budov, které u nás už dostaly certifikace LEED nebo BREEAM ukazují, že firmy kladou na zdravé a šetrné prostředí stále větší důraz. Tento trend je běžný ve všech vyspělých ekonomikách, a proto má své místo také v rámci CBRE Zasedačky roku.“
Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy

Příležitost v soutěži má tedy každá společnost. Může se stát inspirací pro ostatní nebo se sama inspirovat v aktuálních kancelářských trendech.