Prague,
08
Březen
2017
|
10:30
Europe/Amsterdam

Co skutečně chce generace „Millennials“?

Nový výzkum CBRE zpochybňuje mýty o „Millennials“ a vnímání způsobu, jakým nakupují, žijí a pracují

„Millennials“ neboli mileniálové jsou generací odborníků ve využívání technologií a tato skutečnost mění také způsob jejich nakupování. Podle nového průzkumu světového lídra v oblasti komerčních realit, společnosti CBRE, 70 % mileniálů dává proti všem očekáváním přednost nakupování v kamenných obchodech před nakupováním na internetu a není pravděpodobné, že by se to v budoucnu mělo dramaticky změnit.

CBRE zrealizovala jeden z nejrozsáhlejších a nejpodrobnějších globálních výzkumných projektů, v rámci kterého bylo dotazováno 13 000 mileniálů ve věku od 22 do 29 let ve 12 zemích, s cílem porozumět jejich přístupu k volbě životního stylu v oblasti života, práce a zábavy a důsledkům, které z těchto poznatků vyplývají pro budoucí trendy v realitách.

Katarina Brydone, Head of Retail společnosti CBRE
„Náš globální výzkum poukázal na některá zajímavá fakta. Skutečnost, že mileniálové začali pracovat v době globální ekonomické krize, měla velký dopad na místa, kde pracují, žijí a tráví svůj volný čas.  Z perspektivy maloobchodu je jisté, že kamenný obchod si zachová svůj význam pro zákazníka. Zdá se, že internetové nakupování je doplňkem nakupování v obchodě a nikoliv jeho přímou alternativou. Znamená to, že maloobchodníci musí nabídnout přesvědčivé a často unikátní zážitky, aby poskytli zákazníkům důvod se vracet, a to více než kdy dříve. Je klíčové důkladně pochopit nejen co mileniálové chtějí, ale ještě lépe to, co nechtějí.”  
Katarina Brydone, Head of Retail společnosti CBRE

Mileniálové jsou první generací, o které lze prohlásit, že je digitální. Tento okamžitý přístup ke kterékoliv části světa na síti je důvodem jejich přesvědčení, že okamžité uspokojení je něco, čeho je třeba dosahovat ve všech oblastech života.

Téměř polovina respondentů chce mít možnost získat požadovaný produkt okamžitě a chtějí mít možnost vidět, dotýkat se, cítit, testovat a vyzkoušet si produkt v obchodě. Zatímco většina mileniálů provádí celkem 27 % nákupů přes internet, obliba nakupování přes internet se v jednotlivých zemích dramaticky liší v závislosti na dynamice maloobchodu dané země.

V zemích, kde existuje zavedená mezinárodní síť maloobchodních prodejců, je pravděpodobnější, že penetrace internetového nakupování bude vyšší, než u maloobchodních prodejců, kteří jsou více zaměřeni na lokální trhy. Když už zákazník z řad mileniálů nakupuje přes internet, chce, aby byl jeho nákup doručen až do jeho domu. Významné dvě třetiny respondentů uvedly, že dávají přednost doručení až do domu, dále následovala možnost doručení na pracoviště a na posledním místě se umístila možnost „click and collect“ (vyzvednutí zboží ve vybrané prodejně). Volný čas představuje stále důležitější součást života mileniála a 50 % jeho příjmů pokrývá jeho stravování v restauracích, nakupování, návštěvy kin a živých vystoupení.

Ze zprávy o výzkumu také vyplynulo, že tato generace mladých dospělých lidí má značné problémy při hledání cenově dostupného bydlení. Tuto skutečnost lze z větší části připsat na vrub vysokým cenám rezidenčních nemovitostí a vysokému nájemnému spolu s nedostatkem vhodných pracovních příležitostí. Téměř polovina (49 %) všech respondentů dosud žije doma u rodičů a 74 % tvrdí, že jejich mzda nestačí na pořízení vlastního bydlení, což je jedním z hlavních důvodů, proč zůstávají bydlet s rodinou. Celkem 65 % dotázaných uvedlo, že dávají přednost nájemnímu bydlení před vlastním z finančních důvodů.

Výzkum se také zabýval tím, co mileniálové očekávají od své práce. Celkem 64 % mileniálů považuje za štěstí, že mají práci a během své profesní dráhy chtějí pracovat pouze pro omezený počet firem. Míra loajality vůči firmě je však hodnocena jako nízká a pracovníci by přešli k jiné společnosti, pokud by jim bylo nabídnuto správné finanční ohodnocení, možnost vzdělávání a rozvoje a příležitost pracovat s podobně smýšlejícími lidmi. Podle průzkumu CBRE 78 % respondentů vnímá kvalitu pracoviště jako zásadní faktor při výběru zaměstnavatele. Zatímco výše mzdy a zaměstnanecké výhody zůstávají rozhodující při zvažování pracovních příležitostí, pomineme-li peníze, bude rovnováha mezi profesním a osobním životem hrát stejně důležitou roli jako ostatní aspekty včetně lepšího pracovního prostředí. Skutečnost je taková, že 69 % respondentů uvádí, že by byli ochotni vzdát se jiných výhod výměnou za lepší pracovní prostředí, což v zásadě zvyšuje tlak na developery a pronajímatele, aby vytvářeli optimální pracovní prostředí, které jim umožní přitáhnout a udržet talenty.