Praha,
09
Září
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE má „Plan International“: CSR projekt, který podporuje vzdělávání dívek v Sierra Leone

Olympijské hry v Petřínských zahradách podpořily lepší budoucnost dětí v Africe

3. září ožily Petřínské zahrady dobrou vůlí těch, kteří chtějí pomáhat. Na 50 účastníků se sešlo, aby se zúčastnilo CBRE letních olympijských her. Částka za startovné, která se vyšplhala na 150 000 Kč bude ještě 9 x znásobena na celkových 1 350 000 Kč a věnována charitativnímu projektu Plan International na podporu vzdělávání dětí, zejména dívek v Sierra Leone. Projektu se společnost CBRE účastní v rámci regionu EMEA a jeho cílem je zlepšit šance dětí v africké zemi na kvalitnější život.

CBRE se zavázala vybrat minimálně 850 000 EUR (23 460 000 Kč) prostřednictvím příspěvků od svých společností a zaměstnanců, přičemž tato částka bude použita na stipendia, modernizaci školních budov, odbornou přípravu učitelek a asistentek, podporu dětí se zdravotním postižením a zlepšení kvality výuky v 780 školách pěti okresů v Sierra Leone. Do spolupráce v rámci EMEA se zapojila 3. září také česká pobočka CBRE a na podporu projektu připravila pro své obchodní partnery i zaměstnance aktivní odpoledne plné olympijských sportovních aktivit.

„CBRE vnímá boj s dětskou chudobou jako velmi závažný, a proto je partnerství s Plan International klíčové pro naši společenskou odpovědnost. Olympijská myšlenka vyjadřuje sjednocení a mír, rovnoprávnost bez jakýchkoliv předsudků a demokracie a to jsou hodnoty, které jsou pro naši společnost zavazující. Jsme rádi, že se nám podařilo pro podporu projektu nadchnout tolik lidí, kteří přišli svým sportovním výkonem potvrdit svou dobrou vůli,“ říká Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE.

Partnerství s humanitární organizací Plan International bylo uzavřeno letos v březnu a potrvá tři roky. V rámci regionu EMEA se již společnosti CBRE podařilo na podporu projektu The Plan získat 100 000 EUR (2 760 000 Kč). Zatím je to první vybraná částka za Českou republiku. V plánu jsou další projekty. Tomáš Jandík ze CBRE se zúčastní EMEA Cross Boarder Charity Challenge Marathon 2014, který bude v říjnu ve Frankfurtu a 10. prosince drží společnost CBRE tzv. C-Blue day, kdy zaměstnanci přispějí finančně na Plan International.