Praha,
24
Červen
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE: Malá nákupní centra a kamenné obchody v hledáčku zájmu zákazníků

Jak lidé nakupují nepotravinové (tzv. nonfood) zboží? Jakou roli v tomto hrají nákupní centra a jejich typy? Co spotřebitelé žádají od nakupování a jakou roli tu hraje zážitek? Jak spotřebitel mění své chování v on-line a in-store světě? A liší se v jednotlivých zemích? Společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, představila výsledky panevropské studie How Consumers Shop a Shopping Centre Index.

Průzkum How Consumer Shop, kterého se zúčastnilo 21 000 respondentů ve 21 zemích, sleduje spotřebitelské chování. Studie Shopping Centre Index popisuje fungování regionálních nákupních center, který zahrnuje deset regionálních obchodních center s více než 230 000 m2, 730 maloobchodníků a 38,5 milionu zákazníků.

„Studie How consumers shop poukázala na několik zajímavých detailů, které mají velký význam pro budoucí plánování aktivit maloobchodníků. Především roste zájem evropských zákazníků o menší nákupní centra a kamenné obchody,“ říká Veronika Tebichová, Head of Retail Agency společnosti CBRE. Zatímco země západní Evropy stále více preferují nákup v menších a kamenných obchodech, země východní Evropy a Skandinávie nadále preferují především velká obchodní centra.

Cena, čistota, pohodlí a bezpečnost

Nejdůležitějším faktorem pro návštěvu obchodního centra nadále zůstává především cena. Tento faktor je stejný v České republice i v ostatních evropských státech, které se do průzkumu zapojili. Dalším nezbytným faktorem, je čistota, kterou následuje pohodlí při nakupování a také bezpečnost.

Cena, čistota, pohodlí a bezpečnost jsou tedy nejdůležitějšími faktory, jejichž splnění očekávají spotřebitelé ve všech zemích a ve všech druzích nákupních center. Zajištění rozmanitosti obchodů, parkovacích kapacit a osobní bezpečnost se řadí mezi důležité faktory.


Jak zákazníci za nákupy cestují

Pohodlný přístup je také kritickým faktorem pro spotřebitele při výběru místa, kde nakupují, přičemž evropští zákazníci potřebují 6 - 15 minut k tomu, aby se dostali do místa, kde nejčastěji nakupují jiné komodity než potraviny - obecně se jedná o menší obchody nebo obchody v centru města. „V České republice zákazníci cestují výrazně déle. Obvykle cestují 16 – 30 minut. S rostoucím příjmem je menší ochota jezdit do vzdálenějších nákupních center, hlavně u mužů,“ doplňuje Veronika Tebichová.

A jak často chodí zákazníci nakupovat? Průměrně je to 39 x ročně na Evropana, v České republice pak o něco méně (30 x). Zajímavý je ale fakt, že na rozdíl od typicky evropského zákazníka si ten český daleko častěji vyhledává produkty a informace o nich online.


Potřeby a požadavky dané věkem

Zjevné jsou také odlišné požadavky dané věkem spotřebitelů. Podle očekávání, mladší věkové skupiny oceňují sociální aspekty nákupních center mnohem více než starší věkové skupiny. Jedná se o setkávání s přáteli a využívání výhod služeb orientovaných na zábavu, jako jsou kina a připojení k Internetu zdarma. Tyto skupiny více využívají veřejnou dopravu, a tedy nekladou takový důraz na možnosti parkování.


Renovace láká nové zákazníky

Renovace nákupních prostor je předpokladem pro oživení maloobchodních center. Přibližně polovina zákazníků uvádí, že dávají přednost pohodlí spojenému s nakupováním v lokálních nákupních centrech před nakupováním ve velkých jednoúčelových nákupních centrech. A spotřebitelé s větší pravděpodobností navštíví renovovaná nákupní prostředí. Vyšší příjmy jdou ruku v ruce s renovacemi, protože moderní zařízení přitahují větší množství lidí ochotných utrácet své peníze. Pro obchodní centrum je, z hlediska atraktivity, důležité udržet si příjemnou atmosféru, která opakovaně přiláká zákazníky do centra.

Ze studie Shopping Centre Index vyplývá, že nejvíce zastoupenou kategorií nájemců v obchodních centrech spravovaných CBRE je móda (56 %), volný čas (18 %) a komfort (9 %). Průzkum dále ukázal, že jednotlivé obchody v obchodních centrech musí mít velikostně vyvážené zastoupení, například v centrech CBRE malé jednotky do 200 m2 tvoří 32 % ploch, jednotky 200 – 500 m2 (25 %), 500 - 100 m2 (22 %) nebo jednotky přes 1000 m2 (22 %). Trend jasně ukazuje, že potenciál je v malých obchodních centrech než ve výstavbě velkých obchodních center.