Praha,
04
Únor
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobní

Úvod

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, Colliers, DTZ a JLL s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit konečné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 4. čtvrtletí 2014.

Přehled

Celková plocha průmyslových prostor určených k pronájmu dosáhla ke konci roku 2014 v České republice 4,9 milionu m2, zatímco o rok dříve to bylo 4,5 milionu m2. Tento nárůst byl způsoben velmi vysokým objemem nově dokončených prostor ve výši 356 000 m2, což bylo nejvíce od roku 2009. Celková plocha se navíc rozrostla o dalších 45 000 m2, které byly původně ve vlastnictví uživatelů, ale v průběhu roku 2014 je odkoupili developeři / investoři za účelem pronájmu.

Hrubá realizovaná poptávka (bez renegociací), stejně jako čistá poptávka, dosáhla v roce 2014 nejvyšší úrovně v celé historii českého trhu průmyslových nemovitostí. Rekordní poptávka byla vyrovnána vysokým objemem nově dokončených prostor, a proto míra neobsazenosti zůstala stabilní.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla podle dat Industrial Research Fora ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 výše 413 800 m2, zatímco čistá poptávka dosáhla úrovně 356 200 m2 nově pronajatých prostor. Jedná se o nejvyšší čísla ze všech uplynulých čtvrtletí v roce 2014, což opět potvrzuje již známou skutečnost, že v posledním čtvrtletí v roce dochází k uzavření největšího objemu nových transakcí.

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla úrovně 1 296 000 m2, což představuje 11 % meziroční nárůst. Čistá poptávka představovala 827 500 m2 nově pronajatých prostor a meziročně tak vzrostla o 34 %. Jak hrubá, tak čistá poptávka dosáhla v roce 2014 rekordní výše. Podíl předpronajatých prostor na celkové čisté poptávce dosáhl 51 %, zatímco podíl nově pronajatých prostor ve stávajících prostorech dosáhl 33 %. 16 % podíl na čisté poptávce pak představuje rozšíření pronajatých prostor stávajících nájemců. Podíl renegociací, tudíž nájemních smluv, kterým vypršela platnost, ale byly opětovně obnoveny za nových podmínek, v roce 2014 dosáhl 36 %, což je o 11 p.b. méně než v roce 2013. To jenom potvrzuje výjimečně silný rok 2014, co se týče nové realizované poptávky. Největší transakcí loňského roku je předpronájem pro společnost Amazon na 133 000 m2 nových skladových prostor, které staví v blízkosti pražského letiště developer Panattoni.

Nájemní smlouva se společností Amazon, která byla uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, ještě podpořila již tak silnou poptávku a přispěla tak ke čtvrtletní i celkové roční rekordní poptávce. Jedná se o největší nájemní transakci na českém industriálním trhu v jeho historii.

V Dobrovízi postavíme pro Amazon vůbec největší samostatně stojící industriální budovu, která kdy v České republice po roce 1989 vznikla,” připomíná Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe. “Rozsáhlý kontrakt s Amazonem je potvrzením České republiky coby strategické země pro tyto investice a zároveň je to hmatatelný důkaz silného oživení celého českého nemovitostního trhu,” dodává Pavel Sovička.

Struktura poptávky v roce 2014 byla silně ovlivněna silnou poptávkou distribučních společností. Kromě již zmiňovaného Amazonu přispěly k silné poptávce distribučních firem také nájemní smlouvy společnosti Primark, stejně jako českých on-line obchodníků Mall.cz a Alza.cz. Výsledkem je podíl distribučních společností na celkové čisté poptávce ve výši 55 %. Podíl výrobních společností činil 28 % a logistických společností 17 %. Přitom při pohledu na pětiletý průměr nejsilnější poptávku zaujímají dlouhodobě výrobní společnosti s 40 % podílem na celkové čisté poptávce, zatímco distribuční a logistické společnosti se dlouhodobě podílejí 31 %, respektive 29 %.

Neobsazenost

Navzdory rekordní poptávce, míra neobsazenosti v České republice zaznamenala slabý nárůst o 32 bazických bodů na 8,2 %. Oproti stejnému období minulého roku se míra neobsazenosti zvýšila o 26 bazických bodů. Registrovaná míra neobsazenosti je tak v souladu s dvouročním průměrem, což znamená, že poptávka a nová výstavba v průmyslovém sektoru je dlouhodobě vyrovnaná. V Praze míra neobsazenosti ve čtvrtém čtvrtletí meziročně poklesla o 194 bazických bodů na 7,1 %. V regionech (mimo Prahu) míra neobsazenosti vzrostla o 168 bazických bodů na 8,9 %. Rozdílnost v míře neobsazenosti v Praze a v regionech je dána tím, že výkonnost Prahy předčila regiony. Samotná Praha se podílela na celkové roční poptávce v roce 2014 z 50 %, zatímco podíl průmyslových prostor v Praze na všech prostorech v celé republice činí méně než 40 %.

Ke konci 4. čtvrtletí 2014 tak v České republice bylo k dispozici na okamžitý pronájem přibližně 400 000 m2 moderních skladových a výrobních prostor. Nejvíce volných ploch je i nadále na trhu v Praze, dále následují Plzeňský a Jihomoravský kraj.