Praha,
19
Leden
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Industrial Research Forum

Industrial Research Forum oznamuje předběžné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi za 4. čtvrtletí 2014.

O nás – Industrial Research Forum

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, Colliers, DTZ a JLL s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení jeho transparentnosti.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit první údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice za 4. čtvrtletí 2014.

Nové prostory dokončené v roce 2014

Objemy nově dokončených skladových a průmyslových prostor v České republice zůstaly také v posledním čtvrtletí roku 2014 vysoké. Ačkoli celkový objem nově dokončených prostor poklesl oproti druhému i třetímu čtvrtletí, bylo ve čtvrtém čtvrtletí dostavěno 75 400 m2 v šesti halách a celková plocha výrobních a skladových prostor v České republice tak vzrostla na konci 4. čtvrtletí na 4 884 000 m2. Za povšimnutí stojí také skutečnost, že veškeré ve čtvrtém čtvrtletí dokončené prostory jsou plně obsazeny a nedisponují žádnou plochou k pronájmu.

Za celý loňský rok bylo dokončeno 354 100 m2 skladových a výrobních ploch, což představuje meziroční nárůst o 32 % a 67% nárůst oproti roku 2012. Tyto údaje tak činí rok 2014 rekordním z hlediska nové výstavby v tzv. pokrizovém období, t.j. od roku 2009. Na trhu nadále převládá výstavba na základě předpronájmu, nicméně počet prostor stavěných spekulativně se postupně zvyšuje. Prostory dokončené v loňském roce byly pronajaty před dokončením z 87%.

Největší objem nových skladových hal byl v roce 2014 dokončen v Praze a okolí. Jednalo se o 125 600 m2 nových industriálních a výrobních ploch, což představuje 35% podíl na všech dokončených prostorech v ČR za loňský rok. Dalších 60 700 m2 ploch bylo dokončeno v regionu středních Čech. Třetí a čtvrtý nejvyšší podíl objemu průmyslových novostaveb připadá Plzeňskému a Jihomoravském kraji. Postavilo se tam 55 500 m2, respektive 48 400 m2 nových ploch.

Mezi největší projekty dokončené v minulém čtvrtletí patří skladová hala v parku P3 Prague D8 (39 200 m2) plně pronajatá společnosti VF Corporation a přestavba objektu v CTParku Žatec pro společnost Grammer, čítající 22 000 m2. Další menší prostory byly dokončeny společností CTP Invest v jejich parcích v Novém Jičíně, Brně-Modřicích a v Plzni, což dohromady představuje 11 400 m2 ploch.

Projekty ve výstavbě

Podle dat sesbíraných realitně-poradenskými společnostmi sdružených v Industrial Research Foru, celkové množství ploch ve stádiu aktivní výstavby vzrostlo během čtvrtého čtvrtletí o více než 100 000 m2 a nyní dosahuje 331 500 m2. Téměř 14% prostor v právě stavěných projektech je stavěno spekulativně. Ve čtvrtém čtvrtletí 2014 začaly stavební práce na celkem deseti nových halách o celkové velikosti 180 000 m2. Tyto nově zahájené projekty jsou již téměř zcela pronajaté, nachází se v nich již méně jak 3% volných ploch.

Vzhledem k tomu, že samotná výstavba průmyslových hal, které mají již zajištěna všechna potřebná povolení, trvá 6 až 9 měsíců, Industrial Research Forum předpokládá, že všechny budovy, které jsou nyní ve výstavbě, budou také v letošním roce dokončeny. Ze stejného důvodu mohou být navíc ještě do konce roku dokončeny budovy, u kterých začne výstavba v prvním nebo druhém čtvrtletí. V souvislosti s výše zmíněnými důvody očekáváme, že rok 2015 tak překoná v nové výstavbě uplynulý rok 2014. Navíc dle údajů IRF dojde již v první polovině roku 2015 k překročení hranice 5 milionů m2 průmyslových ploch v České republice. Největším objektem ve výstavbě je nyní sklad pro společnost Amazon, který se staví v blízkosti pražského letiště, a zaujímá rozlohu 100 000 m2. Největším projektem, kde byla zahájena výstavba ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, je skladový objekt pro společnost Primark v CTParku Bor (51 900 m2).

Změny ve vlastnictví

Loňská investiční aktivita byla v průmyslovém sektoru komerčních nemovitostí nejvyšší v historii. Největší transakcí byla akvizice VGP portfolia společností PointPark Properties (P3). P3 výrazně zvýšilo svůj podíl na trhu, rozšířilo svoji působnost do regionů a zařadilo se mezi největší vlastníky/ developery na českém trhu. Společnost Prologis rozšířila své portfolio o Business Park Rudná. Největším vlastníkem průmyslových prostor zůstává společnost CTP Invest. Tato společnost pokračovala ve své pražské expanzi, když nakoupila D8 European Park a Nupaky Logistic Park. Na západním okraji Prahy společnost Logicor získala do svého vlastnictví Panattoni Park Prague Aiport a Segro rozšířilo svůj Segro Logistic Park o sousední Tulipan Park Hostivice. V Olomouckém kraji developer VGP převzal pozastavenou výstavbu Technologického parku Olomouc-Hněvotín.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice zůstalo i ve čtvrtém čtvrtletí stabilní a pohybuje se na úrovni 4,25 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,00 - 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 - 0,65 EUR/m2/měsíc.

Další informace o trhu včetně poptávky a míry neobsazenosti budou zveřejněny Industrial Research Forem během následujících dvou týdnů.