Praha,
28
Červenec
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Investiční aktivita se tento rok rozběhla lépe než v roce 2009

Podle nejnovější studie CB Richard Ellis, celkový objem investičních transakcí v České republice dosáhl v prvním pololetí letošního roku 196 milionů eur. Úroveň investiční aktivity je sice nižší v porovnání s minulým pololetím, ale oproti prvnímu pololetí 2009 (73 milionů eur) představuje více než dvojnásobek. Z historického hlediska je v prvním pololetí dosahovaná investiční aktivita obvykle nižší a stoupá ke konci roku.

Stuart Bloomfield, vedoucí investičního oddělení v České republice poznamenává: „Kupující jsou ještě stále selektivní, nicméně rozdíl v cenových očekáváních mezi prodávajícími a potenciálními investoři se zmenšuje. Od počátku krize jsme pozorovali spíš snižování cenových očekávání na straně prodávajících, kteří se tím snažili usnadnit prodej. Na konci prvního pololetí 2010 zaznamenal prime yield v kancelářském a retailovém sektoru mírné snížení o 15 bázických bodů, což je první snížení po pěti kvartálech. Poukazuje to na zvyšující se konkurenci mezi kupujícími v snaze uskutečnit výhodný nákup.“

Prvních šest měsíců bylo důkazem toho, že když se na trhu objeví institucionální typ produktu, najdou se kupující, kterých cenová očekávání se blíží prime yieldu. Na základě toho se domníváme, že ve druhé polovině tohto roku se bude investiční aktivita ze strany institucionálních investorů zvyšovat.