Praha,
29
Květen
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

KANCELÁŘE NAPŘÍČ EVROPOU

Podle nejnovější studie společnosti CBRE “Evropské kanceláře” ovlivňuje pokračující ekonomická nejistota v eurozóně poptávku po kancelářských prostorech a omezuje úroveň realizované poptávky.

V prvním čtvrtletí roku 2012 poklesla čistá realizovaná poptávka (bez renegociací) na hlavních západoevropských trzích ke 2 milionům m2 (mezičtvrtletní pokles o 22% a meziroční pokles o 9%). To bylo nejméně od roku 2009. Napříč celou Evropou byla poptávka po kancelářských prostorech tažena možnostmi přerušení pronájmu, vypršením pronájmu, touhou společností snížit náklady nebo optimalizovat využití prostor.

V současné době je v mnoha evropských městech množství nově dokončených prostor na nejnižší úrovni, ale slabá poptávka a pokračující uvolňování prostor stávajícími nájemci zabraňují rychlejšímu poklesu v míře neobsazenosti. S nižším množstvím nově dokončených prostor zároveň klesá kvalita prostor, které jsou na trzích k dispozici. To má za následek postupné omezování výběru pro nájemce, který hledá větší jednotku dobré kvality, zejména v centrálních oblastech. Oproti tomu roste napříč Evropou množství již použitých prostor, které jsou nyní k dispozici. Pokud je ještě budova s těmito prostory mimo centrální oblasti, ani snížení nájemného mnohdy nezpůsobí dostatečný zájem o pronájem.

Poslední vývoj na pražském kancelářském trhu je velmi podobný výše uvedených celoevropským trendům. Bert Hesselink, vedoucí oddělení pronájmů kanceláří v pražské kanceláři CBRE, k tomu dodává: “V Praze se nacházíme uprostřed “trhu nájemců”, kteří velmi těží ze současných podmínek na trhu. Nicméně, stejně jako ve zbytku Evropy, i v Praze kvalita prostor, které jsou k dispozici, pomalu klesá. Začínáme pozorovat náznaky zlepšení pro pronajímatele, které by se v závislosti na lokalitě mohly projevit na konci roku 2012 nebo na začátku roku 2013 zejména při pronájmech nejlepších prostor.”