Praha,
19
Březen
2015
|
14:40
Europe/Amsterdam

PODÍL ČR NA OBJEMU INVESTIC DO KOMERČNÍCH REALIT VE STŘEDNÍ EVROPĚ NEUSTÁLE ROSTE

Podle evropského průzkumu v oblasti investičních záměrů pro rok 2015 provedeného společností CBRE z tradičních sektorů zůstávají nejrozšířenější investice do kancelářských nemovitosti, které tvoří téměř polovinu všech očekávaných investic v roce 2015. Poměrně významnou preferenci však tento rok zaznamenala i průmyslová a logistická aktiva, která podstatně převyšuje celkovou hodnotu investic, což naznačuje, že poptávka v této třídě aktiv výrazně převyšuje nabídku. České republice bude dominovat segment maloobchodu a logistiky, ale existuje i významná nenasycená poptávka po prémiových kancelářských aktivech.

Nejatraktivnějším evropským trhem pro investice do nemovitostí zůstává Velká Británie, kterou volilo 31 % všech respondentů, následována Německem a Španělskem, které se obě s 15 % dělí o druhé místo. Největší změnou tohoto roku bylo hodnocení 10 % investorů, kteří zvolili Francii za nejatraktivnější trh EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika), přičemž minulý rok to bylo pouze 5 %. Postup zaznamenala i Itálie, která v porovnání se 4 % v roce 2014 nyní láká 6 % investorů.

Tomáš Jandík, Associate Director Capital Markets společnosti CBRE
„Česká republika je již tradičně vnímána jako investiční alternativa k Polsku. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke kompresi výnosů z prémiových investic v Polsku společně s dalšími likvidními trhy EMEA, začíná být poměr ceny a rizika v České republice zajímavější. Z celkových 6 mld. eur kapitálu investovaných v zemích střední Evropy v roce 2014 mířilo více než 85 % tohoto kapitálu buď do Polska, nebo České republiky. Český podíl na objemu investic do střední Evropy roste od roku 2012 a v současnosti dosahuje zhruba dvou třetin objemu Polska.“
Tomáš Jandík, Associate Director Capital Markets společnosti CBRE

V roce 2015 objem investic v České republice i nadále poroste. Klíčový dopad na tento trend bude mít prodej Palladia, který představuje největší individuální realitní obchod nemovitostí v historii střední Evropy, při kterém společnost CBRE zastupovala kupce, společnost Union Investment.

„Zájem o Českou republiku zůstává mezi investory vysoký, zvláště v segmentu maloobchodu a logistiky, a existuje i významná nenasycená poptávka po prémiových kancelářských aktivech,“ doplňuje Tomáš Jandík.

Volba respondentů ohledně preferencí měst těsně sledovala preference na úrovni států. Nejčastěji volenou možností byl se třiceti procenty Londýn, následovaný Madridem se 14 %. Silného výsledku dosáhla i Paříž, kterou jako preferovaný trh vyhodnotilo 10 % investorů a dalším významným trhem byl Milán, který přilákal 5 % respondentů. Německá velká města společně považovalo za nejatraktivnější investiční lokalitu 14 % respondentů.

„Navzdory skutečnosti, že ceny prémiových nemovitostí jsou nyní ve většině Evropy výrazně vyšší než tomu bylo před pár lety, je tento region pro investory stále silným lákadlem. Nejde o překvapení, když uvážíme realitní výnos oproti úrokovým sazbám státních dluhopisů. Při porovnání s jinými regiony se zdá, že Evropa nabízí stále nejvyšší hodnotu," dodává Richard Barkham, Global Chief Economist společnosti CBRE.