Praha,
28
Červenec
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

V Evropě expanze retailerů zpomaluje nedostatek nových nákupních center

Dle nejnovější studie CB Richard Ellis jsou expanzní plány maloobchodníků zpomaleny nedostatkem nákupních center ve výstavbě.

Studie CBRE – „Nákupní centra v Evropě“ ukázala, že v roce 2010 bylo dokončeno a dodáno na trh 1,9 milionu m2 nákupních ploch, což byl 36% pokles oproti roku 2009. Rozdíl mezi rokem 2009 a 2008 představoval -30%, kdy rok 2008 byl rekordní a objem dodaných ploch dosáhl svého vrcholu. Pokud ovšem v roce 2011 budou dokončena všechna plánovaná nákupní centra, celkové množství nově dodaných nákupních ploch naroste o 53% a postaví se tak 2,9 milionu m2.
V Evropě je v současné chvíli ve výstavbě 146 nákupních center větších než 20,000 m2 a nejvyšší aktivitu ve výstavbě pozorujeme v Turecku, kde se staví více než 26 center o rozloze přes 1,3 milionu m2, v Rusku (19 center s celkovou rozlohou 865 000 m2) a Polsku (21 center, 712 000 m2).

Kromě Polska, v regionu střední a východní Evropy (CEE), též pozorujeme aktivitu a to hlavně v rozvíjejících se trzích. Na Ukrajině je ve výstavbě 285 000 m2 nákupních ploch, což je téměř dvojnásobek současných ploch. V Srbsku, Chorvatsku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku se očekává nárůst o minimálně 25%.

V České republice je nyní 2,7 milionu m2 nákupních ploch a i když je ve výstavbě dalších 197 000 m2, v letošním roce nedojde k dokončení žádné nákupního centra, pouze ke konci roku očekáváme otevření menších retail parků.

Projekty ve výstavbě, u kterých očekáváme dokončení v roce 2012:
Forum Nová Karolína, Ostrava – 55 000 m2
Breda & Weinstern, Opava – 25 000 m2
Futurum Hradec Králové (expanze) – 10 000 m2