Praha,
28
Listopad
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

V NOVÝCH KANCELÁŘÍCH CBRE V PALLADIU SE KONALA KONFERENCE NA TÉMA „BUDOUCNOST KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR“

Ve středu 20. listopadu 2013 pořádala CBRE spolu s Americkou obchodní komorou konferenci na téma „Budoucnost kancelářských prostor“.

CBRE American Chamber of Commerce

Během ranního občerstvení se všech 35 zúčastněných seznámilo nad kávou a občerstvením. Následně se přistoupilo k samotnému semináři, kdy mluvčí Bert Hesselink z CBRE, Jan Mechl z JLL, Petr Narwa ze společnosti Regus, Eva Mizerová z Hays, Steven Tichý z AIG Lincoln a architekt Ian Bryan shrnuli současné trendy pracovního prostředí a nastínili, jaké jsou tendence vývoje v blízké budoucnosti.

Z pohledu českého trhu jsme se na téma kancelářských prostor zaměřili na otázky, zda jsou nájemci otevřeni možnostem implementovat nové koncepty v blízké budoucnosti. Bert Hesselink představil případovou studii na téma Nové způsoby práce & trendy v inovativních kancelářských konceptech v zahraničí. Studie vysvětluje, jak nové generace, jiné rozložení práce a soukromého života, prudký technologický rozvoj a v neposlední řadě i hospodářská recese ovlivňují způsob, jakým jednotlivé organizace využívají svůj kancelářský prostor.

Z pohledu zaměstnanců se mluvčí snažili odpovědět na otázku, co očekávají od svého budoucího pracovního místa, jestli se jejich požadavky a očekávání mění a zda mají vlastní představu o designu a funkčnosti samotných prostor. V neposlední řadě mluvčí porovnávali Českou republiku z tohoto hlediska s ostatními zeměmi.

Během konference dospěli účastníci k závěru, že každá organizace má svůj vlastní úhel pohledu na toto téma. Nové koncepty práce se v angličtině označují „New Way of Working“, „No Limits“, „Workplace Advantage“, „Working 2.0“ a „Smarter Working“. Nejedná se o univerzální koncept, který je aplikovatelný na všechny bez výjimky, ale musí být přizpůsoben každé organizaci a jejím pracovním procesům. Budoucnost kancelářských prostor je často spojována s prací z domova, s ušetřením nákladů, s kancelářemi bez papírů a s menším množstvím pracovních míst, z čehož je patrné, že trend vede k flexibilní kolaboraci. Prostor se bude více rozdělovat na místa s možností hot-desking, odpočinková místa a na jinak využitelná pracoviště.

Všichni mluvčí dospěli k názoru, že pokud z prostoru využijeme všechen potenciál, kancelář se promění v opravdový pulzující organismus, který využije všechny své možnosti a schopnosti na maximum. Jsme rádi, že jsme od zúčastněných obdrželi mnoho kladných ohlasů a byli jsme požádáni, abychom se k tématu vrátili opět příští rok.

Akce byla zakončena prohlídkou kanceláří CBRE v Palladiu, kdy měli všichni zúčastnění možnost vidět, jak koncept Nové způsoby práce (New Way of Working) funguje v každodenním životě.

Na fotografie se můžete podívat zde.