Prague,
18
Prosinec
2019
|
12:18
Europe/Amsterdam

V roce 2020 dosáhne objem transakcí do komerčních realit v České republice 3 miliardy eur

CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, předpovídá pozitivní trend v investicích do komerčních realit i pro rok 2020. V příštím roce bude pokračovat nárůst investic do hotelů, největší zájem bude o kancelářské budovy.

Chris Sheils, Head of Investment Properties at CBRE
Zájem investorů o české komerční reality bude i nadále vysoký. V současné době monitorujeme již přes dvacet probíhajících jednání, některá mohou být uzavřena ještě do konce roku, ostatní potom budou uzavřena během roku 2020. Pro nadcházející rok tak předpovídáme, že celkový objem transakcí dosáhne kolem 3 miliard eur. Předpokládáme, že v roce 2020 bude i nadále největší zájem investorů o kancelářské nemovitosti, ale také o alternativní sektory jako jsou hotely a rezidenční nájemní bydlení. Už v průběhu roku 2019 jsme zaznamenali nárůst transakcí v hotelovém segmentu například z aktuálních transakcí lze zmínit hotel Carlo IV, Intercontinental nebo Don Giovanni.
Chris Sheils, Head of Investment Properties at CBRE

Prime yields v kancelářském sektoru a high street zůstanou na stejné úrovni, tedy pro kancelářský sektor 4,25 % a pro high street 3,5 %. Prime yields v průmyslovém sektoru klesnou na 5 % a v maloobchodním mírně vzrostou na 5 %.

Vítězslav Doležal, Associate Director Investment Properties společnosti CBRE
„Centrální banky jsou i v příštím roce připraveny pumpovat peníze do finančních trhů a ekonomik. Kromě příznivých podmínek financování dluhu, získávají fondy neustále silný příliv prostředků. Proto ceny kancelářských a logistických budov v roce 2019 vzrostly přibližně o 10 % a neočekáváme, že by tyto segmenty byly příští rok levnější.“
Vítězslav Doležal, Associate Director Investment Properties společnosti CBRE

CBRE očekává celkový objem investic do komerčních realit zahrnující kancelářský, průmyslový, maloobchodní a smíšený sektor v roce 2019 ve výši 3 miliard eur, což činí cca šedesát pět uzavřených transakcí. V roce 2019 se v kancelářském sektoru očekávají transakce v celkovém objemu zhruba 1,2 miliardy eur, což je 40 % z celkového objemu. Následuje hotelový sektor s 20 %, který zaznamenal v letošním roce výrazný nárůst. V maloobchodu CBRE očekává 20% podíl na celkových investicích a industriál 10 %.

Katarína Brydone, Head of Retail společnosti CBRE
Objem investic v retailovém sektoru mírně utrpěl kvůli poklesu poptávky zahraničních investorů. Jde totiž o součást širšího trendu, který odráží problémy v maloobchodním sektoru v USA, Velké Británie a dalších západoevropských zemích. Maloobchodní trh v České republice je však velmi zdravý a silný. Obraty v nákupních centrech za posledních pět let vzrostly přibližně o 35 %, což je mimořádně pozitivní výsledek, a proto nadále doporučujeme investovat do maloobchodních nemovitostí.
Katarína Brydone, Head of Retail společnosti CBRE
Jakub Stanislav, Investment Properties & CEE Hotels Director at CBRE
Zaznamenáváme silný zájem o alternativní sektory, kterými jsou hotely a rezidenční nemovitosti v regionu východní a střední Evropy. Jedná se jak o dlouhodobě pronajaté hotelové produkty, ale také o nemovitosti s potenciálem technických a komerčních změn a dalšího investičního růstu. Za období posledních deseti let jsme v rezidenčním sektoru po celé Evropě zaznamenali trojnásobný objem transakcí a tato poptávka se začíná odrážet i na českém trhu. Očekáváme, že investice do hotelového a rezidenčního sektoru v roce 2020 výrazně porostou.
Jakub Stanislav, Investment Properties & CEE Hotels Director at CBRE

5 největších transakcí v České republice za rok 2019

Čtvrtletí

Název nemovitosti

Cena (milionů eur)

Kupující

Prodávající

1

Waltrovka

250-260

Hanwha Investment & Securities (GLL)

Penta

1

Hotel Intercontinental

220-230

R2G

Best Hotel Properties/ J&T

2

Rustonka

160-170

Hana Financial Investment (White Star)

J&T Real Estate

4

Amazon Dobrovíz

140-150

Samsung Securities (Roebuck Asset Mgmt)

AEW Europe

2

Main Point Pankrác

130-140

Hana Financial investment (Mint Investments)

PSJ Invest

Největší objem investic do komerčních realit v posledních pěti letech byl v Praze — z celkového objemu transakcí se cca 62 % uskutečnilo v hlavním městě. Čistě rok 2019 byl v tomto ohledu nadprůměrný, zájem investorů v Praze atakoval hranici až 80 % ze všech realizovaných transakcí.

Vliv českých investorů nadále rostl a v roce 2019 byli podle národnosti nejaktivnějšími investory na českém trhu

Podíl českých investorů roste, zatímco například v roce 2015 měli čeští investoři podíl na celkovém objemu transakcí zhruba 23 %, za rok 2019 dosahuje český kapitál úrovně kolem 40 % z celkového objemu. Dále byli letos velmi aktivní investoři z Jižní Koreje s téměř 20% podílem, následováni Němci s 10 %.

Vítězslav Doležal, Associate Director Investment Properties společnosti CBRE
Za poslední tři roky CBRE v České republice uzavřelo s předními českými investory téměř tři desítky transakcí v celkovém objemu přes třicet miliard korun, a proto je v této oblasti lídrem na trhu. Mezi tyto investory patří například REICO, CPI, WOOD & Co, ZFP, DRFG, Investika, Raiffeisen realitní fond nebo Trigea. Například investicím do českého maloobchodu v roce 2019 dominoval český kapitál s více než 65% podílem.
Vítězslav Doležal, Associate Director Investment Properties společnosti CBRE

Podíl českých investorů v jednotlivých sektorech v roce 2019

 

Cena (milionů EUR)

%

Industrial

58

5 %

Office

280

22 %

Retail

819

65 %

Mixed Use

107

8 %

Celkem

1 289

100 %