Praha,
22
Listopad
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

VÝSTAVBA KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V PRAZE STÁLE ROSTE

- což se shoduje s poptávkou nájemníků a investorů po cenově výhodných, kvalitních a dobře umístěných prostorech v Praze, nicméně následkem toho poroste množství volných prostor ve starších budovách -

Přestože je současná ekonomická situace nejistá, množství kancelářských prostor ve výstavbě stále roste. Proč je jich tolik a kdo si je pronajme? Je jich přebytek nebo naopak nedostatek? A jaké budou dopady nové výstavby na podobu Prahy? Nejnovější průzkum globální poradenské společnosti CBRE na tyto otázky odpovídá.

„Proč je ve výstavbě tolik budov?“
Předně je pražský kancelářský trh, v porovnání s ostatními metropolemi Evropy, Blízkého Východu a Asie, stále nenasycený. Dále je kvalita kancelářských prostor poměrně nízká – pouze 30% budov je investory považováno za budovy nejvyšší kvality. A v neposlední řadě mohou developeři disponující hotovostí a nevyžadující vnější financování zvýšit svůj výnos právě výstavbou kvalitní kancelářské budovy, jejím pronájmem za výhodných podmínek a následným prodejem investorům zajímajícím se o koupi již stojících a zároveň prosperujících projektů.

„Kdo si prostory pronajme?“
Nájemci jsou ochotni se relokovat, pokud se jedná o pro ně výhodnou lokalitu a pokud je budova dostatečně kvalitní, aby si firmy udržely klíčové zaměstnance a zároveň ušetřily na cenách nájemného. Bert Hesselink, vedoucí oddělení pronájmu kanceláří ve společnosti CBRE, říká: „Hlavně společnosti z oblasti profesionálních služeb, informačních technologií a farmaceutického průmyslu prokázaly, že jsou nezanedbatelným zdrojem poptávky po pražských kancelářských prostorech od roku 2009 a očekává se, že jím zůstanou. Na druhou stranu podíl bankovnictví, finančnictví a stavebnictví na celkové poptávce za stejné období klesl.“

“Je ve výstavbě příliš mnoho prostor nebo naopak málo?”
Průměrné množství dokončených prostor pokleslo po roce 2009 o zhruba 50% v porovnání s předchozím obdobím. V posledních dvou letech bylo množství dokončených kancelářských prostor více či méně trhem absorbováno, což mělo za následek stabilní míru neobsazenosti. Vzhledem k nižšímu množství plánovaných nově dokončených prostor v prvních třech čtvrtletích 2013 očekáváme, že bude absorbováno i více prostor než dokončeno a míra neobsazenosti poklesne. Ale vzhledem k nárůstu dokončených kanceláří na konci roku 2013 a v průběhu roku 2014 se může stát, že míra neobsazenosti opět dosáhne úrovně roku 2010, potenciálně se dostane až k hranici 14 % ze současných 12 %.

“Jaké budou dopady nové výstavby na pražský kancelářský trh a podobu Prahy?”
„Praha bude procházet stejným vývojem, jaký již nyní vidíme v některých západoevropských metropolích. Zde, když si nájemci pronajímají nové prostory, tak opouštějí podobně velké, nebo mnohdy větší prostory ve starších kancelářských budovách“, říká Jana Prokopcová, vedoucí oddělení průzkumu trhu v CBRE. Tento vývoj bude mít znatelný dopad na strukturu volných prostor v celé Evropě, Prahu nevyjímaje. S tím, jak roste množství uvolněných prostor, které za sebou nechávají nájemci při stěhování do lepších a modernějších prostor, zároveň klesá kvalita volných kancelářských prostor napříč Evropou. Vzhledem ke slabé poptávce po těchto druhotných prostorech, pozorujeme v rostoucím množství snahu majitelů starších budov o přebudování projektů pro alternativní využití. Očekáváme, že tento vývoj uvidíme i v Praze. Zejména v centrálních oblastech očekáváme, že budou některé druhotné kancelářské budovy opět přeměněny na rezidenční budovy.