Praha,
31
Březen
2016
|
09:38
Europe/Amsterdam

Zájem investorů o region střední a východní Evropy roste

Shrnutí

Realitní investoři v celém regionu EMEA budou v letošním roce velmi aktivní. Podle průzkumu společnosti CBRE Investor Intentions Survey EMEA 2016, téměř polovina (48 %) ze všech dotázaných očekává své investiční aktivity na vyšší úrovni než v minulém roce, ve srovnání s pouhými 15 procenty respondentů, kteří očekávají nižší investiční aktivitu. 43 % dotázaných také očekává nárůst jejich investiční činnosti, což ukazuje na to, že investoři jsou optimističtí ohledně realitních investic v regionu EMEA.

Po třech letech klesající atraktivnosti se do hledáčku investorů vrací tzv. prémiové nemovitosti. Poměr investorů, kteří nahlížejí na prémiové nemovitosti jako na nejatraktivnější část trhu, vzrostl z 29 % v minulém roce na 41 % v roce 2016. Důvod pro výraznou poptávku po těchto nemovitostech můžeme hledat částečně v obavách investorů ze slábnoucího makroekonomického vývoje. Na otázku "Co představuje největší hrozbu pro trh s nemovitostmi v roce 2016" byla za největší hrozbu označena globálně slabá ekonomická situace (31 %) a na druhém místě se s velkým rozdílem umístily tuzemské ekonomické problémy (14 %).

Při dotazu na nejatraktivnější zemi pro investici do nemovitostí měli investoři rozličné názory. V 17 % všech odpovědí uvedli investoři jako svoji nepreferovanější zemi Německo. Na druhém místě se těsně umístila Velká Británie s 15,1 %, následovaná Španělskem (10,2 %), Holandskem (9,9 %), Francií (9,2 %) a Polskem (9,2 %).

Průzkum dále zaznamenal značné zvýšení zájmu o střední a východní Evropu (CEE). Vezmeme-li tento region jako celek, potom střední a východní Evropa pocítila nárůst preferencí z 6 % v roce 2015 na 23 % v tomto roce. To je možné částečně vysvětlit tím, že investoři hledají vyšší výnosy, které v západní Evropě nacházejí jen těžce. V druhé polovině roku 2016 velmi prudce poklesly primární výnosy v západní Evropě, což vedlo k významnému růstu rozdílu výnosů mezi CEE a západní Evropou, a tím ke zvýšení atraktivity střední a východní Evropy pro realitní investory.

Co se týče měst, své postavení preferovaného města si zachoval Londýn, který za své oblíbené město označilo 15,1 % investorů, nicméně rozdíly mezi Londýnem a dalšími městy se zmenšují. Na druhém místě se umístil Madrid s 12,2 %, těsně následovaný Paříží (11,6 %), přičemž na dalších místech najedeme Berlín (10,8 %), Amsterdam (7,3 %), Varšavu (7,0 %), Milán (4,7 %), Budapešť (2,9 %), Prahu (2,7 %) a Mnichov (2,4 %).

Napříč sektory zůstávají oblíbeným typem nemovitostí kancelářské prostory, které uvedlo 37 % respondentů. Nicméně, byly to rezidenční nemovitosti, které zaznamenaly největší nárůst zájmu investorů, kdy jejich preference vzrostly z 5 % v roce 2015 na 12 % v roce 2016. Dobře si vedl také maloobchod a díky obnově důvěry zákazníků a růstu nákupních výdajů se poměr respondentů, kteří si vybrali maloobchod, zvýšil z 22 % v roce 2015 na 27 % v roce 2016.

Jak již bylo uvedeno, snaha o dosažení výnosu v souvislosti s regionem CEE byla také znatelná v odpovědích respondentů na otázku týkající se "alternativního" sektoru. 56 % všech respondentů již investovalo do jednoho či více alternativních sektorů a 57 % aktivně hledá příležitost k investici v jednom nebo více takových sektorů. Segment Real Estate Debt má v současné době největší průnik na trhu s více než 30 % investorů, kteří již nějakou investici provedli, a 22 % aktivně hledajících příležitost k budoucí investici. Nejvíce nového zájmu si získal segment studentského bydlení. 20 % respondentů již do této oblasti investovalo a většina hledá další příležitosti. Nicméně, dalších 13 % respondentů hledá příležitost k investování do studentského bydlení vůbec poprvé.

Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE
Z našeho letošního průzkumu vyplynula dvě výrazná témata - zvýšený zájem o trhy ve střední a východní Evropě a postoj investorů k makroekonomickému riziku.  V prvním případě je důvod výnos; region CEE je atraktivní jako oblast, kde se investoři domnívají, že je zde možné stále dosáhnout velkého výnosu.  Druhé téma se zdá být přímou reakcí na makroekonomické problémy, které měly značný dopad na celý svět.
Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE