Praha,
10
Srpen
2016
|
10:50
Europe/Amsterdam

Na českém trhu bylo v posledních pěti letech postaveno 77 % „zelených kanceláří“

Shrnutí

Studie společnosti CBRE, světového lídra komerčních realitních služeb, potvrzuje trend výstavby zelených budov v sektoru kancelářských nemovitostí. Aktuálně je v České republice evidován podíl 4 % z celkového počtu kancelářských ploch, které se nacházejí v tzv. zelených budovách, a lze předpokládat, že objem zelených kanceláří na lokálním trhu dále poroste, neboť v posledních letech získalo environmentální certifikaci 77 % nových kancelářských developerských projektů a vyspělé trhy již považují šetrnost budovy jako nezbytnou podmínku k zařazení budovy mezi kvalitní stavby.

Aby budova mohla sloužit co nejlépe svým uživatelům, musí být nejen dobře navržena a postavena, ale také provozována. V rámci služeb z oblasti zelených kanceláří je kladen důraz převážně na spotřebu energie a zdrojů, kvalitu lokace stavby, kvalitu managementu stavebního procesu, kvalitu používaných materiálů, kvalitu vnitřního prostředí, úroveň znečištění a v neposlední řadě také na odpadové hospodářství. Tyto služby vedou k efektivnějšímu a lepšímu využívaní energie v rámci zelených budov, a zároveň také celkově zkvalitňují vnitřní prostředí kanceláří. Ve výsledku tak dochází k úspoře nejen na úrovni provozních nákladů, ale zvyšuje se i produktivita samotných osob, které v takové budově pracují. Zelenou budovou lze označit takovou budovu, která získala certifikaci BREEAM, LEED, SB TOOL nebo například certifikaci německého systému DGNB.

O konceptu zdravých zelených kanceláří hovoříme převážně v rámci pražského a brněnského trhu kanceláří kategorie A a B, kdy ale jejich podíl představuje stále pouze přibližně 4 % celého trhu. Při posuzování komplexních budov je situace mnohem lepší. Developeři v posledních několika letech nové budovy staví prakticky pouze certifikované. Ačkoliv ne všechny budovy jsou v nejvyšších dostupných certifikačních kategoriích, obecně se standard nových kancelářských budov, také díky tlaku na plnění podmínek certifikace, zlepšuje. Z kancelářských budov, postavených v posledních 5-ti letech bylo celkem certifikováno 77 % kanceláří, a to zejména v nejlepších lokacích, kde je vysoká konkurence kancelářských ploch, například v Praze Karlíně nebo Pankráci. Dohromady je v ČR certifikováno 3,2 mil. m2 kancelářských ploch, z toho nejvíce v systému BREEAM a LEED.

říká Daniel Štys, Head of Operation Department - Associate Director společnosti CBRE
Ne vždy však je koncept dotažen tak, aby šlo o komplexně pojaté řešení od technického řešení zařízení budovy přes zařízení interiéru šitého na míru konkrétní firmě až po služby uživatelům dané kanceláře. Komplexně pojaté jsou zatím pouze jednotlivé projekty.
říká Daniel Štys, Head of Operation Department - Associate Director společnosti CBRE

Studie jednoznačně ukazuje, že ve většině vyspělých a vysoce konkurenčních trzích, je již šetrnost budovy nutnou podmínkou k tomu, aby mohla být zařazena mezi kvalitní stavby. Z pohledu vývoje lokálního kancelářského trhu lze očekávat, že během příštích deseti let může být certifikovaných, nebo podobným způsobem ohodnocených, téměř 60 % všech komerčně pronajímaných kanceláří, a to i starších budov, zejména v nejlepších lokalitách. U těch ale budou nezbytné větší rekonstrukce a výměny technologií stávajících budov.

dodává Daniel Štys, Head of Operation Department - Associate Director společnosti CBRE
I budova po rekonstrukci může snadno získat obdobnou úroveň certifikace jako nově postavená. Hybatelem zlepšení vlastností kanceláří nicméně bude také evropská legislativa.
dodává Daniel Štys, Head of Operation Department - Associate Director společnosti CBRE