Prague,
03
Červen
2020
|
10:34
Europe/Amsterdam

Průzkum CBRE: Češi zůstávají věrní kamenným obchodům, karanténa nákupní chování výrazně neovlivnila

  • 76 % lidí se i po skončení karantény vrátí do kamenných obchodů. Tři z deseti zákazníků objevili nákupy online a hodlají v nich pokračovat.
  • Pro 77 % zákazníků jsou silnou motivací pro návštěvu obchodních center nabídka slev. Třetí nejsilnější motivací je gastronomie.
  • Více než polovina lidí neplánuje výrazně změnit frekvenci návštěv kin a využívání služeb obchodních center.

První týdny po znovuotevření obchodních center ukazují, že jejich návštěvnost postupně roste. Hlavní motivací pro návrat je pro téměř 80 % zákazníků potřeba dokoupit věci, které si během karantény nemohli pořídit. Zhruba třetina lidí se v průběhu této doby zdržela nákupu zbytného zboží, jako je oblečení nebo obuv, a vyčkávala na další vývoj situace. Prodej potravin, drogerie i léků probíhal nepřetržitě, ovšem ve zvýšené míře také v online prostředí. Je zřejmé, že dlouhotrvající nouzový stav měl potenciál výrazně ovlivnit nákupní zvyklosti českých domácností. A jaká je realita? To ukazují výsledky průzkumu společnosti CBRE, správce 10 obchodních center a 12 retailových parků v ČR, který proběhl přímo mezi zákazníky v průběhu měsíce května.

Třetina lidí objevila nakupování online a hodlá v něm pokračovat. Skokanem jsou potraviny

Lidé častěji než dříve nakupovali během nouzového stavu online. 31 % zákazníků začalo během karantény využívat e-shopy poprvé a jejich zkušenost byla natolik pozitivní, že tak chtějí pokračovat i nadále. „V nakupování přes internet dlouhodobě vítězí elektronika, kterou si takto pořizují dvě třetiny zákazníků. Ani situace během posledních dvou měsíců to nijak neovlivnila. Dále vyplývá, že přibližně každý čtvrtý zákazník, který byl zvyklý nakupovat zboží, které neslouží k uspokojení základních lidských potřeb (např. oblečení, obuv, hry apod.) v kamenných obchodech, využil v době karantény nabídky e-shopů,“ říká Klára Bejblová, vedoucí výzkumu retailového sektoru v CBRE, a dodává: „Ovšem největší nárůst objednávek v online prostředí patří potravinám a nápojům. I když se značná část zákazníků vrátí s koncem karantény zpět do kamenných prodejen, podíl nakupování přes internet se trvale zvýší. Nakupovat potraviny online plánuje v budoucnu každý čtvrtý zákazník.“

Kamenné obchody budou hrát i nadále prim - zákazník vyžaduje osobní zkušenost

Navzdory rostoucí oblibě online nakupování si klasické prodejny zachovají své nezastupitelné místo. Zákazníci chtějí mít z nakupování zážitek a ani v postkoronavirové době se na tom nic nezmění.

Klára Bejblová, CEE Retail Research & Consultancy společnosti CBRE
V případě, že si lidé budou moci vybrat mezi návštěvou obchodního centra a online nakupováním, pouze 10 % dotazovaných se omezí jen na druhou možnost. Celkem 76 % respondentů v průzkumu uvedlo, že chce pokračovat v pravidelných nákupech v běžných prodejnách. Do obchodních center je v 77 % nalákají slevy. Lidé neplánují výrazně měnit ani své návyky v oblasti zábavy, gastronomie a služeb. Alespoň jednou měsíčně vyrazí do obchodního centra kvůli návštěvě kina zhruba 25 % dotazovaných a nabídku stravovacích zařízení využije téměř 70 %.
Klára Bejblová, CEE Retail Research & Consultancy společnosti CBRE

Gastronomie je přitom u téměř 50 % respondentů třetím nejsilnějším důvodem pro návštěvu obchodního centra. U mužů, singles a mladých lidí ve věku od 18 do 25 let činí dokonce podíl 60 %.

„Český maloobchodní trh byl posledních pět let nebývale výkonný, a i přes vysoký podíl e-commerce se mohl chlubit vysokými obraty. Z prvních týdnů po otevření center vidíme pozitivní trend a chuť zákazníků v kamenných obchodech nakupovat. Je zřejmé, že v postkoronavirové éře se obchodní centra budou muset ještě více zaměřit na bezpečnostní a hygienická opatření, ale o pozornost zákazníků se obávat nemusí,“ uzavírá Tomáš Míček, vedoucí správy obchodních center CBRE.

 

Více o průzkumu CBRE

Zákaznický průzkum proběhl v době od 5. do 14. května 2020 s cílem zjistit změny v nákupním chování ovlivněném vyhlášením nouzového stavu, karanténou obyvatelstva a uzavřením velké většiny maloobchodních prostor v České republice. Hlavní oslovenou skupinou, která se průzkumu zúčastnila, byli loajální zákazníci nákupních center v celé České republice.

Základní údaje o respondentech:

  • Počet vyplněných dotazníků: 500
  • Věk: 35 - 44 let (36 %), 26 - 34 let (30 %)
  • Pohlaví: 80 % ženy
  • Velikost domácnosti: 44 % žije s partnerem a dětmi (3 - 5 osob), 32 % žije s partnerem/partnerkou
  • Ekonomická aktivita: 76 % v zaměstnaneckém poměru
  • Ekonomická aktivita dle pohybu během karantény: 48 % pracovalo z domova, 36 % docházelo na pracoviště
  • Počet zastoupených krajů: 13 (s největším počtem respondentů z Prahy, Jihomoravského kraje a Královehradeckého kraje)